Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
Hình ảnh rực rỡ sắc màu, đông đúc của chợ Cán Cấu
Phở ở chợ phiên
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!