Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
Mật ong, nông sản được bà con bày bán
Khu mua bán, trao đổi trâu ở chợ Cán Cấu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!