Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
chợ Tả Sìn Thàng, tỉnh Điện Biên
Chợ Tả Sìn Thàng đã có lịch sử lâu đời từ thời Pháp thuộc
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!