Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
Chợ “tình” Khâu Vai, Hà Giang
Các gian hàng tại Chợ tình Khau Vai.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!