Làng nghề Bát Tràng Hà Nội

Làng nghề Bát Tràng Hà Nội
Làm gốm tại Bát Tràng
các sản phẩm ở làng nghề Bát Tràng còn được xuất khẩu sang nhiều nước châu Á, châu Âu.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!