Chợ phiên vùng cao miền núi

Chợ phiên vùng cao
Chợ phiên vùng cao Bắc Hà tập trung nhiều dân tộc khác nhau tới mua bán, trao đổi hàng hóa, tên những màu sắc tươi vui, nhộn nhịp, đa dạng bản sắc dân tộc.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!