Nhũ đá hình con voi trong hang Voi

Ma Da Crystal lake
quãng đường đi đo bằng GPS
Wecheckin