Những lời chúc ý nghĩa nhất ngày 20-11

Những lời chúc ý nghĩa nhất ngày 20-11
Việc tổ chức ngày 20/11 đã trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo đã có từ lâu đời.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!