Làng nghề Bát Tràng Hà Nội

Làng nghề Bát Tràng Hà Nội
Làng nghề Bát Tràng là một trong những làng nghề truyền thống chuyên về gốm sứ ở Việt Nam đã có tuổi đời hơn 500 năm.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!